PRODUKUJ WŁASNY PRĄD
FOTOWOLTAIKA
MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
SYSTEMY SOLARNE (FOTOWOLTAICZNE) - ON GRID
OSPRZĘT DODATKOWY
FINANSOWANIE
SYSTEMY SOLARNE (FOTOWOLTAICZNE) - OFF GRID

Niezależne systemy fotowoltaiczne (off grid)

Autonomiczny system fotowoltaiczny pozwala na całkowite uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej. Głównym założeniem takiego systemu jest wytworzenie i zmagazynowanie energii elektrycznej ze słońca, w takich ilościach, które zapewnią pokrycie zapotrzebowania na prąd w 100 % (zarówno w dzień jak i w nocy).

Systemy autonomiczne stosuje się przede wszystkim tam, gdzie nieopłacalna jest budowa linii energetycznej oraz przyłączy do zasilania poszczególnych obiektów m.in.:

  • schroniska górskie,

  • przepompownie wody, przekaźniki telekomunikacyjne,

  • sygnalizacja drogowa, tablice ogłoszeniowe,

  • systemy zasilania awaryjnego,

  • automaty z napojami, parkomaty,

  • zasilanie jachtów, przyczep kempingowych.

System autonomiczny – schemat:

Schemat systemu HYMON

 

Na autonomiczny system energii słonecznej składają się następujące elementy:

  1. Panele fotowoltaiczne,
  2. Regulator ładowania,
  3. Akumulator,
  4. Inwerter/falownik
W przypadku posiadania osobnej instalacji zasilanej prądem stałym w systemie autonomicznym możemy pominąć stosowanie inwertera. Rozwiązanie z inwerterem stosuje się wtedy, gdy urządzenia wymagają zasilania prądem zmiennym (np. 230V).