PRODUKUJ WŁASNY PRĄD
MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
SYSTEMY SOLARNE (FOTOWOLTAICZNE) - OFF GRID
SYSTEMY SOLARNE (FOTOWOLTAICZNE) - ON GRID
OSPRZĘT DODATKOWY
FINANSOWANIE
FOTOWOLTAIKA

Energia słoneczna to najlepiej dostępne, darmowe, niewyczerpalne i czyste źródło energii. Energia słoneczna w drugiej połowie XXI wieku będzie dominującym źródłem energii. W miarę upływu czasu coraz większy udział w miksie energetycznym wśród węgla i gazu będzie stanowić fotowoltaika.


Termin ten pochodzi od dwóch słów - "photo" oznaczającego światło oraz "voltaic" oznaczającego elektryczność. Otrzymujemy więc określenie elektryczności pochodzącej ze słońca.
Energia elektryczna ze słońca – Żadna inna metoda pozyskiwania energii nie jest tak czysta, przyjazna środowisku i uniwersalna w stosowaniu.

Jest wiele sposobów pozyskiwania energii odnawialnej, ale tylko fotowoltaika (PV) umożliwia bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Prąd stały uzyskuje się za pomocą ogniw fotowoltaicznych połączonych w większe jednostki, tzw. moduły PV.