PRODUKUJ WŁASNY PRĄD
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
REKUPERACJA
MATA TERMOIZOLACYJNA
TURBINY WIATROWE
POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła firm IVT, Buderus, Alpha-InnoTec i Nibe, Stibel Eltron, Nateo przekształcają energię słoneczną zgromadzoną w ziemi, w wodzie lub w podłożu skalnym w ciepło do ogrzania domu. Ten Z pompą ciepła system produkcji energii jest całkowicie bezpieczny i niezawodny. możesz mieć swój udział w ochronie środowiska naturalnego, ponieważ nie emituje ona zanieczyszczeń do atmosfery. System nie wymaga budowy komina. Ponadto pompy ciepła to źródło taniej energii cieplnej.
Ciepło z ziemi pobierane jest przez czynnik roboczy (który cyrkuluje w poziomym wymienniku ciepła) i dostarczane jest do pompy ciepła. Tam jego temperatura jest podwyższana i dalej wykorzystywana do ogrzewania i produkcji CWU.

Pompa ciepła dostarcza kilkakrotnie więcej więcej energii niż pobiera. Dostarczony 1kW energii elektrycznej jest przetwarzany na trzy do sześciu kW energii cieplnej. Pompa cieplna z poborem energii z gruntu, podłoża skalnego, powietrza lub wody jest urządzeniem wytwarzającym energię cieplną dla twojego domu nawet w najzimniejsze dni roku.


Sposoby ogrzewania:

Grunt akumuluje energię cieplną wyemitowaną przez słońce. Energię tę, przy pomocy naszej pompy ciepła można zamienić na ciepło centralnego ogrzewania i produkcję ciepłej wody użytkowej. Ciepło z ziemi pobierane jest przez czynnik chłodzący (który krąży w poziomym wymienniku ciepła) i przekazywane jest do pompy ciepła. Tam jego temperatura jest podwyższana i dalej wykorzystywana do ogrzewania i produkcji CWU.


Studnie głębinowe

W przypadku małej powierzchni działki możemy zastosować pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch studni głębinowych. Przy pomocy pompy głębinowej pobierana woda ze studni czerpalnej przekazuje swoją energię do pompy ciepła po czym oddawana jest do drugiej studni - chłonnej.
Pompa ciepła pracująca w układzie studni głębinowych osiąga bardzo wysoki współczynnik efektywności ze względu na wysoką temp. dolnego źródła (7-10°C). Warunkiem zastosowania pompy ciepła pracującej na bazie wody głębinowej jest odpowiedni wydatek studni jak również jej skład fizykochemiczny.
Sonda pionowa

Przykład rozwiązania dolnego źródła na bazie gruntu poprzez układ sond pionowych do głębokości około 200m (standardowo 120m). Ułożony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzająca mieszanka - glikol - woda.
Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła na energię potrzebną do centralnego ogrzewania i produkcję ciepłej wody.Ciepło z gruntu

Pompa ciepła wykorzystuje część energii słonecznej zgromadzonej w ziemi. Wymiennik poziomy wypełniony mieszaniną glikol - woda, ułożony w gruncie pobiera ciepło i przekazuje je do pompy ciepła. Pompa wykorzystuje pobrane ciepło do centralnego ogrzewania oraz do produkcji ciepłej wody. Ułożony w ziemi kolektor poziomy w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin rosnących w ogrodzie
.


Ogrzewanie z pompy ciepła na bazie powietrza

Dolnym źródłem dla pomp ciepła jest powietrze atmosferyczne lub powietrze wentylacyjne. Stosując ten system redukujesz koszty ogrzewania budynku i uzyskania ciepłej wody nie zanieczyszczając środowiska naturalnego.